Forlaget ELKI-SP er et studie- projektforlaggrundlagt 1974 af Erik Laugesen Kristensen som en kanal, hvor igennem det er muligt at generere (især ELK´s egne) idéer inden for emner som fx konsultativ udvikling, organisation og ledelse, undervisningslære/studieteknik, materialer til undervisning samt diverse projektrapporteringer. Men i øvrigt er vi altid åbne over for interessante muligheder.

Det har primært ikke været intentionen at drive traditionel forlagsvirksomhed. Forlagets opgave har været og er at sikre, at mange gode idéer bl.a. inden for de nævnte emner bliver udviklet og anvendt.

Vi søger at undgå at udgive materialerne selv, men afsætter produktionen til og gennem andre forlag og projektforbindelser. Dette betyder i praksis, at der løbende kun er få udgivelser direkte fra forlaget. På denne måde er vi hele tiden frigjort fra tidskrævende administration og kan koncentrere os om udvikling.Fokusområdergennem årene har forlaget medvirket til udgivelse af flere bogserier, bøger, undervisningsmaterialer og rapporteringer samt redigeret og udgivet op til fire tidsskrifter.

Aktuelle udgivelser kan ses under ”Aktuelt” og under ”Udgivelser”.


Erik Laugesen Kristensen

Forlægger